Menneskene

Eldrid Huseby Gammelsrud

SenioradvokatOslo

Last ned profilbilde

Eldrid Huseby Gammelsrud

Kompetanse

Eldrid Huseby Gammelsrud er fagleder for arbeidsrett i Selmer og bistår klienter med rådgivning og tvisteløsning med alle arbeidsrettslige problemstillinger. Eldrid har særskilt erfaring knyttet til varsling, nedbemanning og omstillingsprosesser, ansattrepresentasjon i styret, arbeidstidordninger og virksomhetsoverdragelse. I tillegg har Eldrid bred erfaring med å utarbeide arbeidsavtaler, håndtering av personalsaker, opphør av arbeidsforhold, forhandling av sluttavtaler og styringsrettsspørsmål. Eldrid har tidligere deltatt i lovforberedende arbeid for norske myndigheter, i forbindelse med endring av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Arbeidet bestod i å utarbeide en rapport til Arbeids- og sosialdepartementet om varslingsregler i EU og ulike lands nasjonale lovgivning.

Arbeidserfaring

2020
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2018 - 2020
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2016 - 2018
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Schjødt AS
2015 - 2016
Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett – Universitet i Oslo

Utdanning

2011 - 2016
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2016
Rapport til Arbeids- og sosialdepartementet om varslingsregler i ulike land og EU/EØS – inntatt som digitalt vedlegg til NOU 2018:6
2016
Nettnøytralitet og konkurranserett – misbruksforbudets anvendelse på blokkering og «fast lanes»/«slow lanes»

Les relaterte nyheter