Kompetanse

Eline Hellem Langeland bistår klienter hovedsakelig innen shipping, offshore og energisektoren med kontrakter, tvisteløsning og annen løpende rådgivning. Hun har bred erfaring med maritime kontrakter som certepartier og riggkontrakter. Hun har også arbeidet med flere tvistesaker for norske domstoler og internasjonal voldgift, herunder saker om arrest og skipsbygging. Eline bistår også med forsikringsrelaterte spørsmål innen ulike sektorer og bransjeområder. Hun har arbeidserfaring fra forsikringsselskap innen sjøforsikring (P&I) og annen skadeforsikring. Eline er medforfatter av lovkommentaren til Luganokonvensjonen for Karnov Group Norway, hvor hun særlig skrev om forsikringsverneting.

Arbeidserfaring

2021
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2022 - 2022
Secondment - Claims and Contract Executive, Offshore – Skuld
2018 - 2020
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2017 - 2018
Skadebehandler – Tryg Forsikring
2016 - 2016
Advokatassistent, deltid – Tryg Forsikring
2015 - 2016
Skadebehandler, deltid – Tryg Forsikring

Utdanning

2022
Executive Education – Saïd Business School, University of Oxford
2016 - 2017
Utveksling, et semester – University of Southampton
2012 - 2017
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen

Publikasjoner

2023
Law Over Borders Comparative Guide: Commercial Litigation and Cross-border Enforcement, Norway (medforfatter)
2021
Karnov lovkommentarer, Luganokonvensjonen (medforfatter)
2023
The International Arbitration Review, Norway (medforfatter til 2021/2022/2023 oppdateringen)
2021
Chambers, global practice guides, Shipping, Norway 2021 (medforfatter)
2017
Masteroppgave: Den uprofesjonelle bergers erstatningsansvar; Er en person som redder menneskeliv på havet underlagt den alminnelige culpanorm?