Menneskene

Hilde L. Høksnes

Partner, advokatOslo

Last ned profilbilde

Hilde Høksnes 2

Kompetanse

Hilde Høksnes er spesialist på regulatoriske spørsmål knyttet til foretak under Finanstilsynets tilsyn, med særlig fokus på rammevilkår og strukturtilpasning for banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper. Hun bistår med etablering og organisering av nye foretak, søknad om konsesjon, interne rutiner og retningslinjer, kundeavtaler, produktutvikling, i tillegg til løpende overholdelse av rammebetingelsene. Hilde har særlig erfaring med strukturendringer i sparebanksektoren, som blant annet sammenslåing og etablering av sparebankstiftelser, samt rådgivning i prosesser mot Finanstilsynet og Finansdepartementet. Gjennom bakgrunnen fra Finanstilsynet har Hilde meget god innsikt i rammebetingelsene for finansforetak og tilsynsprosesser, samt erfaring fra internasjonalt arbeid gjennom tidligere deltakelse i Insurance Groups Supervision Committee i European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). Hilde har også gjennom arbeid som internadvokat og verv i finansforetak og rolle som styresekretær i bank, god bransjeinnsikt og kompetanse på strategiske prosesser, forretningsutvikling og compliance-arbeid.

Arbeidserfaring

2023
Partner, advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2020 - 2020
Advokat – SpareBank 1 Nord-Norge
2013 - 2022
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2009 - 2012
Advokat – Advokatfirmaet Selmer DA
2005 - 2009
Rådgiver/seniorrådgiver – Finanstilsynet
2003 - 2005
Dommerfullmektig – Drammen tingrett
2001 - 2003
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Thommessen AS

Utdanning

2022
Executive Education – Saïd Business School, University of Oxford
2019
Executive Education – Harvard Law School
2000
Spesialfag – University of Edinburgh
1995 - 2000
Cand.jur. – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2023
Norsk lovkommentar - lov om låneformidling
2022
Finansforetaksloven. Lovkommentar, medforfatter, Universitetsforlaget
2022
Norsk Lovkommentar, Lov om tilsynet med finansforetak mv (finanstilsynsloven)
2017
Sparebanker må velge: Provisjon eller uavhengig rådgiver – Sparebankbladet
2016
Kan sparebankstiftelser kun gi gaver fra overskuddet? – Sparebankbladet
2016
Vil nye rammebetingelser gjøre investeringer i infrastruktur mer attraktivt? – Nordisk Forsikringstidsskrift
2015
Når kreves det tillatelse for tegning og kjøp av egenkapitalbevis? – Sparebankbladet

Les relaterte nyheter