Kompetanse

Siri Blomseth Johansen er tilknyttet Selmers avdeling for handel, industri og teknologi. Hun bistår klienter med spørsmål knyttet til arbeidsrett, immaterielle rettigheter, markedsføring og teknologi, herunder kontrakter og personvern. Siri er spesialisert innen arbeidsrett ved Universitetet i Oslo. Hun skrev sin masteroppgave om likebehandling av «lønn» for innleide arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd bokstav f. Hun har også tatt flere formuerettslige fag og har erfaring som juridisk konsulent med rådgivning innenfor eiendoms- og kontraktsrettslige spørsmål.

Arbeidserfaring

2022
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2019 - 2022
Juridisk konsulent – Huseiernes Landsforbund
2021
Kollokvieveileder og oppgaveretter – Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
2021
Traineeopphold – Advokatfirmaet Selmer AS, mfl.
2019 - 2021
Juridisk utreder – Advokatfirmaet Teigstad AS

Utdanning

2017 - 2022
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2022
Likebehandling av «lønn» for innleide arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd bokstav f