Menneskene

Stine Grønsten Fisketjønn

AdvokatfullmektigOslo

Last ned profilbilde

Stine Grønsten Fisketjønn

Kompetanse

Stine Grønsten Fisketjønn er tilknyttet Selmers kompetanseområder for finansiering og restrukturering. Som en del av Selmers team innenfor finansiering bistår Stine finansinstitusjoner, selskaper og tilretteleggere med bank- og obligasjonsfinansiering, både i Norge og på tvers av landegrenser. Stine har bred erfaring med flere typer finansieringstransaksjoner, inkludert oppkjøps-, eiendoms- og prosjektfinansiering for øvrig. Hun bistår finansforetak med komplekse sikkerhetspakker og utarbeidelse av selskapsrettslig dokumentasjon i forbindelse med låneopptak. Gjennom secondment i Finansklagenemnda Bank har Stine fått unik erfaring tilknyttet bransjerettslige spørsmål om forbrukeres rettskrav mot banker, finans- og fondsforvaltningsselskap.

Arbeidserfaring

2021
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2023 - 2023
Juridisk saksbehandler – Secondment - Finansklagenemnda Bank
2019 - 2021
Juridisk konsulent – Leieboerforeningen
2019 - 2019
Praktikant – University House – Legal Advice Centre

Utdanning

2015 - 2020
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2020
Utgjør Norges olje- og gassvirksomhet et brudd på forbudet mot grenseoverskridende miljøskade?