Kompetanse

Stine Grønsten Fisketjønn er tilknyttet Selmers kompetanseområder for finansiering og restrukturering. Som en del av Selmers team innenfor finansiering bistår Stine finansinstitusjoner, selskaper og tilretteleggere med bank- og obligasjonsfinansiering, både i Norge og på tvers av landegrenser. Stine har bred erfaring med flere typer finansieringstransaksjoner, inkludert oppkjøps-, eiendoms- og prosjektfinansiering for øvrig. Hun bistår finansforetak med komplekse sikkerhetspakker og utarbeidelse av selskapsrettslig dokumentasjon i forbindelse med låneopptak. Gjennom secondment i Finansklagenemnda Bank har Stine fått unik erfaring tilknyttet bransjerettslige spørsmål om forbrukeres rettskrav mot banker, finans- og fondsforvaltningsselskap.

Arbeidserfaring

2021
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2023 - 2023
Juridisk saksbehandler – Secondment - Finansklagenemnda Bank
2019 - 2021
Juridisk konsulent – Leieboerforeningen
2019 - 2019
Praktikant – University House – Legal Advice Centre

Utdanning

2015 - 2020
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2020
Utgjør Norges olje- og gassvirksomhet et brudd på forbudet mot grenseoverskridende miljøskade?