Kompetanse

Johannes Meyer-Myklestad er spesialist innen entrepriserett, eiendomsutvikling og tvisteløsning. Han har betydelig prosedyreerfaring, herunder særlig fra sluttoppgjør i entrepriseforhold, tvister relatert til fast eiendom generelt og erstatningssaker innen kontraktsrett og plan- og bygningsrett. Han har prosedert en rekke saker for de alminnelige domstoler (inkludert Høyesterett), skjønnsretter og voldgiftsdomstoler. Johannes har erfaring fra større og kompliserte sakskomplekser, herunder har han ved flere anledninger håndtert tvister som omhandler større byggesakskomplekser som har gått over flere år. Fra hans arbeid med kompliserte entreprisesaker, har han blitt opptatt av å kommunisere enkel og pedagogisk jus for å fremme god kontraktforståelse i byggebransjen. Som et resultat av dette ga han som redaktør ut bøkene "Entrepriserett i et nøtteskall" i 2018, "Byggeprosjekter fra start til slutt" og "Rådgiverkontrakter i et nøtteskall" i 2019. Han var også medforfatter til festskriftet "På Rett Grunn 2" i 2021. Johannes er en ettertraktet foredragsholder innenfor sine fagområder. Han har en utbredt foredragsvirksomhet for eiendomsutviklere, entreprenører, ingeniørorganisasjoner og universiteter.

Arbeidserfaring

2018
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2016 - 2018
Senioradvokat – Advokatfirmaet Wikborg Rein AS
2013 - 2016
Advokat – Kommuneadvokaten i Drammensregionen
2010 - 2013
Advokatfullmektig – Wikborg Rein

Utdanning

2010
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2023
Kontrakter og anskaffelser - en entusiastisk jurist fyller år: Festskrift til Lasse Simonsen - Plunder og heft i prosjekteringsoppdrag
2021
På Rett Grunn 2
2019
Rådgiverkontrakter i et nøtteskall
2019
Byggeprosjekter fra start til slutt
2018
Entrepriserett i et nøtteskall
2017
Praktiske innfallsvinkler til forsvarlighetsvurderingen av egenkapital og likviditet i aksjeselskaper
2012
Rett og legitimasjon i aksjeselskapsretten
2010
Protecting Creditors and Investors – Capital Maintenance in the European Private Company