Kompetanse

Andreas Kyllingstad er en del av energiavdelingen i Selmer og fagansvarlig for sanksjoner og handelsrestriksjoner. Andreas er spesialisert innenfor bransje- og fagområdene for shipping og offshore, compliance, selskapsrett og M&A. Andreas har særlig erfaring med å bistå norske og utenlandske klienter med kontraktsforhandlinger, prosjektoppfølging, sluttoppgjør og tvistehåndtering i større og komplekse konstruksjons- og EPC(I) prosjekter, inklusiv prosesserfaring fra de ordinære domstoler og voldgift. Andreas bistår også jevnlig med forhandling av certepartier, riggkontrakter og skipstransaksjoner. Andreas har videre særlig erfaring med rådgivning knytte til internasjonale sanksjoner, handelsrestriksjoner og eksportkontroll. Andreas bistår også klienter med rådgivning knyttet til transaksjoner, selskapsrett og mer alminnelig kontraktsrett; herunder emisjoner og kjøp og salg av selskaper.

Arbeidserfaring

2023
Senior advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2019 - 2022
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2019 - 2019
Advokat – Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA
2016 - 2019
Advokatfullmektig – Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA

Utdanning

2019
Executive Education – Harvard Law School
2015
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo