Kompetanse

Anja er hovedsakelig spesialisert innen børs- og verdipapirrett, og arbeider med komplekse transaksjoner for noterte selskaper. Dette inkluderer håndtering av børsnoteringer, egenkapitalfinansieringer, samt rådgivning knyttet til løpende forpliktelser for noterte foretak, informasjonsplikt, rapportering og corporate governance. Hun bistår også i transaksjoner knyttet til kjøp og salg av unoterte selskaper, og håndterer generelle selskapsrettslige forhold. Anja bringer med seg betydelig erfaring fra sin tidligere rolle i noteringsavdelingen hos Oslo Børs. Der hadde hun blant annet ansvar for opptak av nye selskaper, og vurdering av strykningssøknader. Hun håndterte også vurderinger av fortsatt notering og var ansvarlig for løpende evalueringer og kommunikasjon knyttet til transaksjoner for noterte utstedere. I tillegg var hun medlem av tilbudskomiteen hos Oslo Børs, var Oslo Børs' styremedlem i Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) og var ansattrepresentant i styret til Oslo Børs. Før hun begynte ved Oslo Børs, var Anja tilknyttet kapitalmarkedsavdelingen hos Advokatfirmaet CLP. Hennes varierte bakgrunn og erfaring fra ulike roller har gitt henne inngående innsikt i noteringsprosesser, eierstyring og selskapsledelse og øvrige juridiske aspekter ved kapitalmarkedet.

Arbeidserfaring

2022 - 2024
Listing Admissions Manager – Oslo Børs
2020 - 2021
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet CLP DA
2018 - 2019
Trainee – Diverse advokatfirma
2017 - 2018
Arbeidsgruppeleder/vitenskapelig assistent – Universitetet i Bergen – Universitetet i Bergen

Utdanning

2015 - 2020
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen
2019
Utveksling – Bond University