Kompetanse

Bård I. Koppang er spesialisert innen Transaksjoner og M&A, kontraktsrett, selskapsrett og skatt og avgift hvor han bruker sin brede forretningsmessige erfaring til å finne solide og kreative løsninger for sine klienter spesielt innen restruktureringer og transaksjonsprosesser. Bård bistår private og offentlige virksomheter innen ulike rettsområder, med særlig fokus på transaksjoner, omstruktureringer og virksomhetsoverdragelser, hvor blant annet selskaps-, kontrakts-, skatte-, og offentligrettslige problemstillinger er sentralt. Hans varierte bakgrunn som advokat, leder og styremedlem, samt forretningsmessige erfaring gir bredde- og dybdekompetanse som benyttes aktivt for å løse sammensatte juridiske problemstillinger. Bård bistår klienter innen en rekke bransjer, med særlig fokus på eiendom, industri, oljeservice og energi. Han holder jevnlig foredrag innen sine fagområder. I tillegg til sine juridiske kunnskaper har Bård solid ledererfaring og har lang erfaring i å lede komplekse multidisiplinære prosjekter. Bård er løsningsorientert og har fokus på å løse klientenes juridiske utfordringer i et overordnet forretningsmessig perspektiv. Bård var leder for i Advokatfirmaet PwCs Stavangerkontor i nesten 15 år, har vært daglig leder for Advokatfirmaet PwC, samt innehatt en rekke styre- og lederposisjoner i Advokatfirmaet PwC og PwC Norge. Bård har vært mangeårig styremedlem i Sør-Rogaland krets av Den Norske Advokatforening og innehar rollen som styresekretær i flere selskaper.

Arbeidserfaring

2020
Avdelingsleder Energi – Advokatfirmaet Selmer AS
2019
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2010 - 2013
Managing Partner – Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
2005 - 2019
Partner og leder for Stavangerkontoret – Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
2003 - 2005
Partner – Advokatfirmaet Simonsen Føyen
2001 - 2002
Foreleser i skatterett – BI
1997 - 2003
Partner/advokat – Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
1995 - 1996
Dommerfullmektig/konstituert tingrettsdommer – Sandnes Sorenskriverembete
1995 - 1996
Foreleser i Forvaltningsrett – Folkeuniverstitet i Rogaland
1993 - 1997
Advokatfullmektig/advokat – Advokatfirmaet Kluge DA
1992 - 1993
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Hjort, Eriksrud & Co

Utdanning

1988 - 1992
Cand.jur. – Universitetet i Oslo
1991 - 1992
Executive Education – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Les relaterte nyheter