Kompetanse

Henning Rosenlund Wahlen er del av Selmers forretningsområde for tvisteløsning, og er spesialisert innen sivilrettslig prosedyre, voldgift og tvister. Henning har tillatelse til å være advokat for Høyesterett. I tillegg til å ha jobbet flere år som advokat, har han vært dommerfullmektig og internadvokat i et Fortune 500-selskap. Henning har jobbet særlig med tvist gjennom hele karrieren, ofte i saker med internasjonale parter. Tvistene han har erfaring med har vært innenfor en rekke områder, blant annet tyveri av forretningshemmeligheter, styreansvar, entreprise, arbeidsrett og konkurranserett. Som internadvokat var Henning ansvarlig for en av norgeshistoriens største IP-rettssaker, som ble endelig avgjort i Høyesterett. Henning har også ført flere styreansvarssaker knyttet til offshore-industrien, hvor entrepriserett har vært sentrale temaer. Han har også bistått i sak overfor ESA om misbruk av dominerende stilling.

Arbeidserfaring

2022
Advokat/partner – Advokatfirmaet Selmer
2019 - 2022
Advokat/partner – Ryger Advokatfirma
2015 - 2019
Advokat – Haver Advokatfirma
2012 - 2015
Associate General Counsel – Emerson
2010 - 2012
Dommerfullmektig – Stavanger tingrett
2007 - 2010
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Thommessen

Utdanning

2001 - 2007
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen
2006 - 2007
Master of Laws (LL. M.) – London School of Economics and Political Science

Publikasjoner

2010
Tidsskrift for forretningsjuss, 2–3/2010 s. 59 flg; Vernet mot selvinkriminering og forklaringsplikter overfor forvaltningen (medforfatter Frode Elgesem).
2022
Nordisk Tidsskrift for Selskabsret nr 3/2022; Ledelsens varslingsplikt grunnet selskapets økonomiske vansker.