Menneskene

Nina Stærnes

AdvokatfullmektigOslo

Last ned profilbilde

Nina Stærnes

Kompetanse

Nina Stærnes er primært tilknyttet Selmers team for ESG og Compliance. Nina bistår med alle compliance-relaterte spørsmål, herunder om anti-korrupsjon, anti-hvitvask og sanksjoner. Hun har bred erfaring med åpenhetsloven, og rådgir et stort antall norske og utenlandske selskaper om lovpålagte krav og forventninger knyttet til ivaretakelse av menneskerettigheter. I tillegg bistår hun selskaper med implementering av retningslinjer og rutiner for både compliance og bærekraft, samt gjennomføring av Integrity Due Diligence og risikovurderinger. Nina bistår forøvrig med kontrakter og transaksjoner for aktører på tvers av energisektoren. Nina er spesialisert innen fagområdene selskapsrett og strafferett ved Universitetet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave om foretaksstraff i konsernforhold.

Arbeidserfaring

2022
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2021 - 2021
Praktikant, Sivilavdelingen – Justis- og beredskapsdepartementet
2021 - 2021
Praktikant, Internal Audit & Compliance – Orkla ASA

Utdanning

2016 - 2022
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2024
The Norwegian Legislation on Social Sustainability: An Overview of the Transparency Act
2022
Strafferettslig konsernansvar

Les relaterte nyheter