Kompetanse

Nora Asplin er faglig ansvarlig i Selmers ESG og Compliance-team. Nora er en del av Selmers energiavdeling, og har gjennom flere år spesialisert seg på næringslivets bærekraftsansvar. Hun har også opparbeidet seg solid erfaring med å rådgi virksomheter innen strategiutvikling og endringsprosesser. Som del av Selmers ESG og Compliance-team rådgir Nora en rekke norske og internasjonale virksomheter som står i front av energiomleggingen i samfunnet med fagområdene ESG og compliance. Nora har dyptgående innsikt i det eksisterende og kommende ESG-rammeverket, og har spesialisert seg spesielt på åpenhetsloven og EUs handlingsplan for bærekraftig finans. Nora holder jevnlig foredrag om den rettslige reguleringen av bærekraft. I tillegg bistår Nora med kommersielle kontrakter, transaksjoner og selskapsrettslige problemstillinger for energisektoren. Hun har særlig opparbeidet seg erfaring knyttet til rådgivning til private foreninger og stiftelser. Nora har opparbeidet seg omfattende erfaring med prosjektledelse og rådgivning for stiftelser, særlig innenfor områdene transaksjoner, kontrakter, offentligrettslige forhold og etablering av governancemodeller. Nora har også god innsikt i sjømatnæringen, særlig knyttet til ansvarlig næringsliv og bærekraft. Nora har studert jus ved Universitetet i Oslo, og skrev sin 60-poengs masteroppgave som vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett. Masteroppgaven tok for seg privat regulering av bærekraft innenfor akvakultursektoren og gav henne bred innsikt i utviklingen av bærekraftsreguleringer for private aktører, naturressursrelaterte problemstillinger og forholdet mellom private- og offentlige drivere for økt ivaretakelse av miljø- og klima.

Arbeidserfaring

2020
Advokatfullmektig – Advokatfirmaer Selmer AS
2019 - 2020
Vitenskapelig assistent – Nordisk Institutt for Sjørett
2016 - 2019
Saksbehandler – Den norske legeforening, Avdeling for jus og arbeidsliv

Utdanning

2014 - 2020
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2020
Masteravhandling - Privat regulering av bærekraft i havbrukssektoren - Global selvforvaltning for globale markeder

Les relaterte nyheter