Rett sagt

Drøftelser med tillitsvalgte før nedbemanning

Publisert

Episode

Episode 11 - 20 min


Arbeidsgivere som skal gjennomføre nedbemanning bør være kjent med arbeidsmiljøloven kapittel 8 og reglene om drøftelser med tillitsvalgte. Hva betyr det å drøfte? Hvem skal arbeidsgiver drøfte med, og hva med virksomheter som ikke har tillitsvalgte? Denne uken snakker Ragnhild og Siri om reglene om drøftelser med tillitsvalgte.
  • Podcast
  • Arbeidsrett og pensjon

Flere episoder

Ytelser fra NAV etter oppsigelse eller sluttavtale

16 min

Arbeidsgiverperspektiv i omstillingsprosesser

33 min

Masseoppsigelser

17 min

Utvelgelseskriterier

25 min

Utvelgelseskrets

19 min

Bevishåndtering i arbeidsrettssaker

18 min

Drøftelser med tillitsvalgte før nedbemanning

20 min

Oppsigelser på grunn av virksomhetens forhold

19 min

Hvordan lages lover på arbeidslivsfeltet?

22 min

Heltidsnorm, 3-årsregelen og trakassering

19 min

Nye krav til arbeidsavtaler

19 min

Nytt om arbeidstakerbegrepet

17 min

Innleie fra bemanningsforetak

18 min

Nye regler om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

15 min

Nye regler om arbeidsgiveransvar i konsern

22 min

Hva er et varsel?

22 min

Vær forberedt på dette i 2024

16 min