Rett sagt

Nye regler om arbeidsgiveransvar i konsern

Publisert

Episode

Episode 3 - 22 min


Fra 1. januar 2024 fikk vi nye regler om arbeidsgiveransvar i konsern. Hvilke arbeidsgivere er omfattet av lovendringene? Hvilken betydning har reglene for arbeidsgivers utvelgelse av overtallige ved nedbemanning i konsern? Hva betyr det at ansatte har fortrinnsrett til ledige stillinger i hele konsernet? Ragnhild og Siri gir svarene på dette med mer i ukens episode av Rett sagt.
  • Podcast

Flere episoder

Nytt om arbeidstakerbegrepet

17 min

Innleie fra bemanningsforetak

18 min

Nye regler om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

15 min

Nye regler om arbeidsgiveransvar i konsern

22 min

Hva er et varsel?

22 min

Vær forberedt på dette i 2024

16 min