Rett sagt

Oppsigelsestid

Publisert

Episode

Episode 20 - 15 min


Når oppsigelsene er gitt nærmer omstillingsprosessen seg slutten – men når utløper oppsigelsestiden for dem som er i permisjon? Avbrytes den av ferie? Og hva skal man gjøre med dem som det rett og slett ikke er noe arbeid til, som jo også var noe av bakgrunnen for nedbemanningen som oppsigelsen var begrunnet i? Denne uken snakker Ragnhild og Siri om oppsigelsestid.
  • Podcast

Flere episoder

Tvist om oppsigelse etter nedbemanning

16 min

Oppsigelsestid

15 min

Forbudet mot diskriminering pga seksuell orientering

32 min

Drøftelsesmøter i nedbemanningsprosesser

26 min

Ytelser fra NAV etter oppsigelse eller sluttavtale

16 min

Arbeidsgiverperspektiv i omstillingsprosesser

33 min

Masseoppsigelser

17 min

Utvelgelseskriterier

25 min

Utvelgelseskrets

19 min

Bevishåndtering i arbeidsrettssaker

18 min

Drøftelser med tillitsvalgte før nedbemanning

20 min

Oppsigelser på grunn av virksomhetens forhold

19 min

Hvordan lages lover på arbeidslivsfeltet?

22 min

Heltidsnorm, 3-årsregelen og trakassering

19 min

Nye krav til arbeidsavtaler

19 min

Nytt om arbeidstakerbegrepet

17 min

Innleie fra bemanningsforetak

18 min

Nye regler om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

15 min

Nye regler om arbeidsgiveransvar i konsern

22 min

Hva er et varsel?

22 min

Vær forberedt på dette i 2024

16 min