Rett sagt

Innleie fra bemanningsforetak

Publisert

Episode

Episode 5 - 18 min


I 2023 kom det nye regler om innleie fra bemanningsforetak, og selv om vi er over i 2024 gjenstår det flere spørsmål mange ønsker svar på. Er det fortsatt mulig å drive med utleie/innleie? Hva er definisjonen på et bemanningsforetak? Og har det noen betydning om innleien drøftes med ansatterepresentanter? I ukens episode av Rett Sagt snakker Ragnhild og Siri om innleie fra bemanningsforetak.
  • Podcast

Flere episoder

Bevishåndtering i arbeidsrettssaker

18 min

Drøftelser med tillitsvalgte før nedbemanning

20 min

Oppsigelser på grunn av virksomhetens forhold

19 min

Hvordan lages lover på arbeidslivsfeltet?

22 min

Heltidsnorm, 3-årsregelen og trakassering

19 min

Nye krav til arbeidsavtaler

19 min

Nytt om arbeidstakerbegrepet

17 min

Innleie fra bemanningsforetak

18 min

Nye regler om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

15 min

Nye regler om arbeidsgiveransvar i konsern

22 min

Hva er et varsel?

22 min

Vær forberedt på dette i 2024

16 min