Rett sagt

Tvist om oppsigelse etter nedbemanning

Publisert

Episode

Episode 21 - 16 min


Hva bør arbeidsgivere vite om regelverket knyttet til tvister etter oppsigelse? Hva må arbeidsgiver gjøre hvis arbeidstaker krever forhandlinger? Hva er søksmålsfristene hvis arbeidstaker vil ha jobben tilbake, og er fristen annerledes hvis arbeidstaker kun krever erstatning? Og hva innebærer egentlig retten til å stå i stillingen? I ukens episode snakker Ragnhild og Siri om reglene som gjelder ved tvist om en oppsigelse er rettmessig.
  • Podcast

Flere episoder

Oppsigelse eller sluttavtale?

31 min

Tvist om oppsigelse etter nedbemanning

16 min

Oppsigelsestid

15 min

Forbudet mot diskriminering pga seksuell orientering

32 min

Drøftelsesmøter i nedbemanningsprosesser

26 min

Ytelser fra NAV etter oppsigelse eller sluttavtale

16 min

Arbeidsgiverperspektiv i omstillingsprosesser

33 min

Masseoppsigelser

17 min

Utvelgelseskriterier

25 min

Utvelgelseskrets

19 min

Bevishåndtering i arbeidsrettssaker

18 min

Drøftelser med tillitsvalgte før nedbemanning

20 min

Oppsigelser på grunn av virksomhetens forhold

19 min

Hvordan lages lover på arbeidslivsfeltet?

22 min

Heltidsnorm, 3-årsregelen og trakassering

19 min

Nye krav til arbeidsavtaler

19 min

Nytt om arbeidstakerbegrepet

17 min

Innleie fra bemanningsforetak

18 min

Nye regler om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

15 min

Nye regler om arbeidsgiveransvar i konsern

22 min

Hva er et varsel?

22 min

Vær forberedt på dette i 2024

16 min