Rett sagt

Drøftelsesmøter i nedbemanningsprosesser

Publisert

Episode

Episode 18 - 26 min


Skal et drøftelsesmøte gjennomføres på én bestemt måte, uavhengig av grunnlaget for en eventuell oppsigelse? Eller er det noe spesielt man må huske å drøfte når drøftelsesmøtet skyldes en nedbemanningsprosess? Og blir oppsigelsen ugyldig om et slikt møte ikke er holdt? Ragnhild og Siri snakker om drøftelsesmøter i nedbemanningsprosesser i ukens episode.
  • Podcast

Flere episoder

Tvist om oppsigelse etter nedbemanning

16 min

Oppsigelsestid

15 min

Forbudet mot diskriminering pga seksuell orientering

32 min

Drøftelsesmøter i nedbemanningsprosesser

26 min

Ytelser fra NAV etter oppsigelse eller sluttavtale

16 min

Arbeidsgiverperspektiv i omstillingsprosesser

33 min

Masseoppsigelser

17 min

Utvelgelseskriterier

25 min

Utvelgelseskrets

19 min

Bevishåndtering i arbeidsrettssaker

18 min

Drøftelser med tillitsvalgte før nedbemanning

20 min

Oppsigelser på grunn av virksomhetens forhold

19 min

Hvordan lages lover på arbeidslivsfeltet?

22 min

Heltidsnorm, 3-årsregelen og trakassering

19 min

Nye krav til arbeidsavtaler

19 min

Nytt om arbeidstakerbegrepet

17 min

Innleie fra bemanningsforetak

18 min

Nye regler om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

15 min

Nye regler om arbeidsgiveransvar i konsern

22 min

Hva er et varsel?

22 min

Vær forberedt på dette i 2024

16 min