Rett sagt

Vær forberedt på dette i 2024

Publisert

Episode

Episode 1 - 16 min


Rett sagt er en ukentlig podkast fra Advokatfirmaet Selmer, der advokatene Siri Falch-Olsen og Ragnhild J. Nakling snakker om ulike temaer fra arbeidslivet. I første episode forsøker de å spå om fremtiden. Året starter med en rekke nye lovendringer som er relevante for ledere og deg som jobber med HR. Hva kommer til å skje på arbeidsrettsområdet, og hva må du være forberedt på i 2024?
  • Podcast

Flere episoder

Oppsigelse eller sluttavtale?

31 min

Tvist om oppsigelse etter nedbemanning

16 min

Oppsigelsestid

15 min

Forbudet mot diskriminering pga seksuell orientering

32 min

Drøftelsesmøter i nedbemanningsprosesser

26 min

Ytelser fra NAV etter oppsigelse eller sluttavtale

16 min

Arbeidsgiverperspektiv i omstillingsprosesser

33 min

Masseoppsigelser

17 min

Utvelgelseskriterier

25 min

Utvelgelseskrets

19 min

Bevishåndtering i arbeidsrettssaker

18 min

Drøftelser med tillitsvalgte før nedbemanning

20 min

Oppsigelser på grunn av virksomhetens forhold

19 min

Hvordan lages lover på arbeidslivsfeltet?

22 min

Heltidsnorm, 3-årsregelen og trakassering

19 min

Nye krav til arbeidsavtaler

19 min

Nytt om arbeidstakerbegrepet

17 min

Innleie fra bemanningsforetak

18 min

Nye regler om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

15 min

Nye regler om arbeidsgiveransvar i konsern

22 min

Hva er et varsel?

22 min

Vær forberedt på dette i 2024

16 min