Kompetanse

Marianne Løvås Sagerup arbeider med private M&A og selskapsrett. Som transaksjonsadvokat har Marianne ledet flere store transaksjonsprosesser for oppkjøpsfond, industrielle og offentlig eide aktører i Norge og internasjonalt. Som M&A-advokat bistår Marianne på tvers av industrier, men med særlig fokus på tech, energisektoren og investeringer i kapitalmarkedet/fond-i-fond. Marianne har en Executive MBA i finans fra NHH med fordypning i Corporate Finance, og bistår med løpende rådgivning knyttet til aksjonærforhold og finansiering. I tillegg til å være advokat er Marianne autorisert finansanalytiker fra NHH. Med kompetanse innen blant annet verdsettelse, regnskapsanalyse, kapitalforvaltning og makroøkonomi, yter Marianne juridisk bistand i grensesnittet mot finansielle og kommersielle forhold som berører selskaper og investorer. Marianne har erfaring med styrearbeid, og er også medgründer av Styrelisten AS, som jobber for økt synliggjøring av kvinnelige styrekandidater. Siden etableringen i 2017 har selskapet bygget opp en database med over 550 styrekandidater, som matches med selskaper som ønsker innspill til kvalifiserte kvinner utenfor eget nettverk. Marianne har i flere år vært engasjert som ekstern sensor på avdelingseksamener i forretningsjuridiske fag på Universitetet i Tromsø.

Arbeidserfaring

2023
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2019 - 2022
Managing Associate – Advokatfirmaet Wiersholm AS
2016 - 2019
Senior Associate – Advokatfirmaet CLP DA
2015 - 2016
Forsker – Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet
2013 - 2015
Associate – Advokatfirmaet BAHR AS

Utdanning

2022 - 2022
Executive MBA i Finans – Norges Handelshøyskole
2018 - 2020
Autorisert Finansanalytiker (AFA og CEFA) – Norges Handelshøyskole
2008 - 2013
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Tromsø
2012 - 2012
Mergers & Acquisitions and advanced Real Estate Transactions – UCLA, School of Law, U.S

Les relaterte nyheter