Kompetanse

Ragnhild J. Nakling er partner i Selmer, og har lang erfaring med rådgivning og prosedyre innenfor alle felt på arbeidsrettens område. Hun har i mange år bistått norske og internasjonale klienter med omorganiseringer og nedbemanningsprosesser, ansettelser og opphør av individuelle arbeidsforhold, varslingssaker og arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår i forbindelse med transaksjoner. Hennes løpende arbeidsrettslige rådgivning dekker også spørsmål knyttet til pensjon, personvern og godtgjørelsesordninger mv. Ragnhild har bistått mange oppdragsgivere - både i privat og offentlig sektor - med eksterne undersøkelser/granskinger, og prosederer jevnlig for domstolene. Ragnhild er en erfaren foredragsholder, og publiserer jevnlig innen arbeidsrettsfeltet. Hun utga "Ferieloven: lovkommentar" på Universitetsforlaget i 2020, og utgir ny bok om et arbeidsrettslig tema på samme forlag senere i 2024. Sammen med kollega Siri Falch-Olsen gir hun ukentlig praktiske råd om arbeidsliv i podcasten "Rett Sagt".

Arbeidserfaring

2024
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2021 - 2023
Partner – Advokatfirmaet Ræder Bing AS
2020 - 2021
Partner – Advokatfirmaet Helmr AS
2010 - 2020
Advokatfullmektig, Fast advokat, Senioradvokat – Advokatfirmaet Wiersholm AS
2013 - 2015
Dommerfullmektig – Oslo tingrett
2008 - 2010
Rådgiver, Rettsavdelingen – Utenriksdepartementet

Utdanning

2007
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen

Publikasjoner

2020
Ferieloven, kommentarutgave

Les relaterte nyheter