Vår kompetanse

Offshore og leverandørindustri

Norges leverandørindustri innen offshore er verdensledende og en av våre største eksportnæringer. Selv om det har vært utfordrende tider innenfor supply, drilling og annen offshore-relatert virksomhet de senere årene, har bransjen opprettholdt sin verdensledende posisjon ved å satse på ny teknologi, bærekraft og nye forretningsområder.

Selmer har over mange år bistått virksomheter innenfor oljeservice og leverandørindustrien, og har i dag en av de største spesialist-teamene i Norden. 


Teamet har inngående kjennskap til de mange ulike kontraktene som benyttes og har bistått på flere av de mest komplekse EPCI – prosjektene de seneste årene. Vi har omfattende erfaring med skipsbygging, og har bistått på en rekke byggeprosjekter i Norge, Europa og Asia. Videre har vi spesialistkompetanse innenfor drilling, FPSO og subsea, samt et dedikert tvisteteam med erfaring fra store, komplekse tvister for domstolene og norsk og utenlandsk voldgift.


Med økende fokus på bærekraft og fornybar innenfor bransjen har vi opparbeidet oss en betydelig erfaring også her, og vi bistår i dag innenfor en rekke ulike prosjekter knyttet til blant annet karbonfangst og lagring, hydrogen og offshore vind.


Våre tjenester

Bistand i forbindelse med anbud
Kontraktsforhandlinger og kontraktsgjennomgang
Spesialistkompetanse på skipsbygging, drilling, subsea og FPSO
Kjøp og salg av skip, rigger og FPSO'er
Finansiering og garantier
Forsikring
Tvisteløsning
Skatt og selskapsrett

High efficiency. Excellent understanding of the legal issues combined with a commercial insight. Availability. Transparent and fair billing.

Legal 500

Les relaterte nyheter