Kompetanse

Gabrielle Risøe har spesialisert seg på børstransaksjoner og verdipapirrett som gir råd til norske og internasjonale utstedere, forvaltere, aksjonærer og investorer. Gabrielle har lang erfaring fra norske og internasjonale børsnoteringer, Euronext Growth-noteringer, blokkhandler og private plasseringer i både børsnoterte og unoterte selskaper. Gabrielle kommer fra stillingen som juridisk leder i Carnegie AS hvor hun har hatt overordnet ansvar for all juridisk bistand, inkludert transaksjonsassistanse, selskapsstyring, regulatoriske spørsmål og etterlevelse. Hun var en del av konsernledelsen, styresekretæren og styremedlemmet i Carnegie Business Management AS. Viktige samsvarsprosjekter inkluderer tilpasning til nye bærekraftforskrifter og erstatning av viktige SAAS-tjenester. Gabrielle har i tillegg jobbet i DNB juridisk med finansregulatorisk og tvisteløsning. Hennes erfaring dekker også prosjektledelse, selskapsstyring, løpende forpliktelser for utstedere, markedsmisbruksforskrifter, innsideinformasjon og opplysningskrav. Gabrielle har tidligere arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Thommessen AS med syndikerte låneavtaler, obligasjonsfinansiering, finansregulatorisk, M&A og egenkapitalmarkedstransaksjoner.

Arbeidserfaring

Utdanning

2007 - 2012
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen