Kompetanse

Gabrielle Risøe er spesialist på børstransaksjoner og verdipapirrett, og gir råd til norske og internasjonale utstedere, forvaltere, aksjonærer og investorer. Gabrielle har lang erfaring fra norske og internasjonale børsnoteringer, Euronext Growth-noteringer, blokkhandler og private plasseringer i både børsnoterte og unoterte selskaper. Gabrielle kommer fra stillingen som juridisk leder i Carnegie AS hvor hun har hatt overordnet ansvar for all juridisk bistand, inkludert transaksjonsassistanse, selskapsstyring, regulatoriske spørsmål og etterlevelse. Hun var en del av konsernledelsen, styresekretæren og styremedlemmet i Carnegie Business Management AS. Viktige samsvarsprosjekter inkluderer tilpasning til nye bærekraftforskrifter og erstatning av viktige SAAS-tjenester. Gabrielle har i tillegg jobbet i DNB juridisk med finansregulatorisk og tvisteløsning. Hennes erfaring dekker også prosjektledelse, selskapsstyring, løpende forpliktelser for utstedere, markedsmisbruksforskrifter, innsideinformasjon og opplysningskrav. Gabrielle har tidligere arbeidet som advokat i Advokatfirmaet Thommessen AS med syndikerte låneavtaler, obligasjonsfinansiering, finansregulatorisk, M&A og egenkapitalmarkedstransaksjoner.

Arbeidserfaring

2023
Styremedlem – Plastretur AS
2023
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2019 - 2023
Juridisk direktør – Carnegie AS
2015 - 2019
Advokat – Advokatfirmaet Thommessen AS
2013 - 2015
Advokat – DNB Bank ASA
2012 - 2013
Advokat – Advokatfirmaet Thommessen AS

Utdanning

2007 - 2012
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen

Les relaterte nyheter